19 Mayıs 2016 Perşembe

Moving Averages(Hareketli Ortalamalar) nedir?

   Forex piyasasında en sık kullanılan analiz yöntemlerinin bir tanesi de hareketli ortalamalardır. Gelecekteki fiyatların tahmini için, geçmiş dönemdeki fiyatların ortalaması alınarak hesaplanır.
Hareketli ortalama denmesinin sebebi ise; her yeni fiyat hareketinin, ortalamaya dahil edilmesidir.
 
   Hareketli ortalamalar analizde kullanılırken grafik üzerinde gösterilen çizgiler destek ve direnç seviyesi olarak yorumlanabilir. Ortalamanın üzerinde fiyatlama varsa, hareketli ortalama Destek oluşturmuş, ortalamanın altında bir fiyatlama varsa, hareketli ortalama Direnç oluşturmuş diyebiliriz.
 
   Hareketli ortalamalar trend yönünün belirlenmesi için önemli bir araçtır. Fiyatlar ortalamayı yukarı yönde keserse AL, aşağı yönde keserse SAT sinyali verdiği söylenebilir.
 
   İki farklı ortalamanın kullanıldığı durumlarda ise; kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde keserse AL, aşağı yönde keserse SAT sinyali olarak okunmalıdır.
 

Örnek yorumlama için aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz.

moving average

Hareketli ortalamalar;
a)Basit (simple)hareketli ortalama
b)Ağırlıklı (weighted)hareketli ortalama- Welles Wilder
c)Üssel (exponential) hareketli ortalama 
d)Üçgensel (triangular) hareketli ortalama
e)Değişken( variable) hareketli ortalama olmak üzere 5’e ayrılır.
 
a)Basit (simple)hareketli ortalama
 
Tercih edilen zaman dilimi içindeki tüm kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Geçmiş dönemdeki her günün aynı önem derecesine sahip olduğu varsayımı ile hesaplandığı için isabet oranı diğer ortalamalara göre daha düşüktür.
 
b)Ağırlıklı (weighted)hareketli ortalama- Welles Wilder
 
Welles Wilder tarafından bulanan bir analiz yöntemidir.Basit hareketli ortalama her güne aynı önem derecesinde bakarken, ağırlıklı hareketli ortalama son günlerde oluşan fiyatlara daha yüksek bir katsayı vererek, önem derecesini artırmıştır.Bu sayede sonuçlar daha isabetli olmaktadır.
 
c)Üssel (exponential) hareketli ortalama 

Diğer hareketli ortalamalara göre daha sık kullanılan bir ortalamadır.Hesaplanma şekli biraz karmaşık olmasına rağmen verdiği sinyallerin başarı oranı daha yüksektir.
 Bugünkü oluşan fiyat belirlenen bir yüzde ile dünkü üssel hareketli ortalamaya eklenerek bugünkü üssel hareketli ortalama bulunur. Böylece son zamandaki kapanış fiyatlarına daha fazla ağırlık verilmiş olur.
Üssel hareketli ortalama yüzdesi hesaplanırken ; 2/(1+hareketli ortalamanın belirlenen zaman periyodu) formülü kullanılır.

d)Üçgensel (triangular) hareketli ortalama;

   Bakılmak istenen periyottaki gün sayılarının ortasında kalan gün sayılarına daha fazla ağırlık veren ortalamaya denir.
 
e)Değişken( variable) hareketli ortalama;
 
Üssel bir hareketli ortalamadır. Diğer üssel hareketli ortalamadan farkı, yatay piyasada fiyatlar sıkıştığında, değişken hareketli ortalama daha güçlü sinyaller verir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder